Onze Voorwaarden

Inschrijving
Het is mogelijk tussentijds (in een lopende cursusperiode) te starten.
U schrijft altijd in voor een minimale periode overeenkomend met een volledige cursusduur.

Betaling
Het cursusgeld dient bij aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Bij tussentijdse start wordt de vergoeding voor een volledige cursus in rekening gebracht, bij betaling voor het opvolgend cursusblok (volgens cursus schema) wordt het verschil verrekend.
Tenzij u tenminste een maand voor het einde van een cursus heeft opgezegd wordt u automatisch ingeschreven voor de volgende cursusperiode en ontvangt u de volgende cursusnota.
Er bestaat nimmer recht op restitutie van cursusgelden, uitgezonderd wanneer uw trainer na uw start binnen de eerste 2 trainingen aangeeft dat naar diens opvatting voortzetting van de training met uw hond in de betreffende cursus niet mogelijk is.

Indeling
De indeling van de groepen vindt plaats naar niveau en binnen de beschikbare trainerscapaciteit, met uitzonderlijke omstandigheden wordt indien mogelijk rekening gehouden. De groepen zullen van tijd tot tijd rouleren van trainingstijdstip om niet steeds dezelfde cursisten met een minder plezierige trainingstijd alsmede opbouwen en opruimen te belasten.

Training
Er mag uitsluitend door uzelf getraind worden met uw ingeschreven hond en onder begeleiding van en met toestemming van uw trainer gebruik van het terrein en trainingsmiddelen worden gemaakt, mede i.v.m. de veiligheid.
Wisseling van geleider is niet toegestaan behoudens speciale toestemming van uw trainer in het geval van permanente wisseling.
Trainen met een loopse hond is niet toegestaan uitgezonderd indien de hond kort na de loopsheid is ingeschreven voor deelname aan Agility-wedstrijden en uw trainer doortrainen in het belang van uw hond acht, mits er een trainingsmogelijkheid kan worden aangeboden (separaat en na afloop van de reguliere training). Ook in dat geval kunt u niet trainen als uw teef dekrijp is.
Opbouw en/of opruimen van de trainingstoestellen vindt plaats middels gezamenlijke inspanning van de cursisten die hiertoe tijdig of lang genoeg aanwezig moeten zijn, de honden liggen dan vast of zitten in de auto i.v.m. de veiligheid.

Doorgaan training en afmelden
Het is altijd mogelijk dat training niet doorgaat, b.v. omdat uw trainer door bijzondere omstandigheden niet beschikbaar is of omdat de weersomstandigheden of terreinconditie trainen onverantwoord maakt, ga dit daarom altijd na via de Website, boven aan de pagina's ziet u na 16.00 uur de informatie.
Bent u niet in de gelegenheid om de website te raadplegen bel voor doorgang training: 088-4003750 (na 16.30 uur op de trainingsdag).
Tevens u zo tijdig mogelijk afmelden bij verhindering zodat uw trainer hierop kan inspelen. Dat kan via info@agilityforfun.nl of telefonisch via 088-4003750
Uitgevallen lessen doordat u zelf niet komt trainen komen te vervallen, deze schuiven dus niet door.
Indien u drie opeenvolgende trainingen niet aanwezig bent zonder afmelding vervalt uw plaats en recht op training.

Afgelasting
Gehoorzaamheid: een training welke door Agility For Fun wordt afgelast komt niet te vervallen, de lessen schuiven dan door.
Agility: de agility training is per kwartaal en naar redelijkheid het hele jaar rond, om jaarlijks tot 12 afgelastingen te compenseren bevat een cursus daardoor 13 in plaats van 10 lessen. Bij meer uitval is er geen compensatie.

Aansprakelijkheid en overlast
U traint voor eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor e.v. schade aan uzelf, uw eigen hond of materialen, anderen, andermans hond of materialen, en de trainingsaccomodatie en trainingsmiddelen. Agility For Fun stelt alles in het werk om de veiligheid tijdens de training te waarborgen doch aanvaard nadrukkelijk geen aansprakelijkheid. Het verdient aanbeveling na te gaan of uw aansprakelijkheids-verzekering voldoende dekking biedt.
Op de trainingsaccomodatie dient er op te worden toegezien dat honden die niet trainen geen overlast veroorzaken, zo nodig in de auto zetten en de auto zodanig parkeren dat de honden niet overmatig reageren op de overige (trainende) honden.
Ontlasting van de hond op het trainingsveld en op straat dient door uzelf te worden opgeruimd, buiten het trainingsveld de honden uitlaten op normaal daarvoor bedoelde plaatsen (volg de aanwijzigingen van uw trainer).

Slotbepaling
In alle gevallen waarin in deze voorwaarden niet voorzien is de beslissing van Agility For Fun Hondentraining, terzake vertegenwoordigd door uw trainer, bindend.


Met uw medewerking kunnen we hopelijk nog lang terecht op de trainingslokaties !